حتما قبل از تکمیل خرید این توافق نامه را مطالعه کنید .

در صورت مرجوع کردن محصول خریداری شده توسط شما در صورتی که محصول از نظر فنی و ظاهری بدون مشکل و مطابق مشخصات ذکر شده در سایت بود مبلغ 10 درصد از هزینه ی کالای مرجوعی به همرا هزینه یپست از فاکتور شما کسر و مابقی هزینه ی پرداخت شده به حساب شما واریز میشود .

محصول مرجوعی شما تا حداکثر یک هفته بعد از زمان ارسال قابل مرجوع میباشد به شرطی که محصول هیچ گونه آسیبی ندیده باشد .